Tuesday, July 31, 2012

Amazing Moshi
1 comment:

Rajab said...

Kwa kweli tafsiri ya picha hizi ni pana Bali la kuwekea tahadhari ni mabadiliko ya tabianchi (climate change) ni wajibu wetu kutunza mazingira ili na sisi yatutunze pia ni vyema kushiriki katika sense ya meals hue 26/8/2012 ili vile vile kuwaelewa watu wenye mahitaji maalum.